Maj
03

Zakup lokalu w apartamentowcu. Czy to dobra inwestycja?

Zakup lokalu w apartamentowcu to forma inwestycji, która staje się coraz bardziej konkurencyjna dla podstawowych form obrotu nieruchomościami.

istanbul-986309_1280

Źródło: Pixabay.com

Taka inwestycja  wcale nie jest skomplikowana – inwestor wznosi budynek, który podzielony jest na lokale posiadające własne księgi wieczyste. Potem zawierana jest umowa kupna-sprzedaży z zainteresowanym. Nabywca oddaje inwestorowi nieruchomość w najem, a w zamian ma wypłacany czynsz. Inwestycja w tego rodzaju nieruchomości stanowi gwarancję stabilnego zysku. Inwestor nie uzależnia zapłaty czynszu od liczby gości w zakupionym lokalu lub zysków obiektu turystycznego. Wysokość opłaty należnej wynajmującemu jest stała i  wynosi około 6 proc. ceny zakupu nieruchomości rocznie. Po około 20 latach od kupna lokalu można odzyskać zainwestowaną kwotę.

 

Odpowiedz