Sie
02

Ubywa kredytów we frankach szwajcarskich.

 

 

Na koniec czerwca b.r. było prawie 124 mld zł mieszkaniowych kredytów frankowych, co oznacza spadek o 11,7 proc. r/r (16,3 mld zł). Skąd tak aż tak znaczna zmiana?

Osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach stanowią obecnie 5,8 proc. wszystkich kredytobiorców i pożyczkobiorców w Polsce. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, iż kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w szwajcarskiej walucie spłaca aktualnie 882 tys. Polaków. BIK odnotowuje spadek zarówno liczby kredytobiorców frankowych, jak i samych kredytów zaciągniętych w CHF. Osób, spłacających kredyt mieszkaniowy we frankach, jest o 17 tys. mniej niż przed rokiem. Z kolei liczba kredytów, w stosunku do roku ubiegłego, spadła o 21 tys. i obecnie w spłacie pozostaje 508 tys. kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w CHF.

Spadek zadłużenia w kredytach spłacanych w CHF jest wywołany kilkoma czynnikami, wśród których należy odnotować najniższą wartość kursu franka szwajcarskiego od pamiętnego stycznia 2015 r. W okresie 30 czerwca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. kurs szwajcarskiej waluty spadł o 5 proc. (z 4,06 zł na 3,86 zł ). Warto zaznaczyć, że wpływ na spadek zadłużenia w mieszkaniowych kredytach zaciągniętych w CHF mają przede wszystkim sami frankowicze, którzy rzetelnie spłacają swoje raty kredytowe.

Dalsze spadki wartości CHF względem polskiego złotego przełożą na zmniejszenie zadłużenia. Odnosząc się choćby do notowań NBP na 31.07.2017 r., kurs franka wyniósł 3,74 zł, co oznacza spadek zadłużenia w kredytach mieszkaniowych spłacanych w szwajcarskiej walucie jedynie w wyniku zmian kursu o kolejne 3 proc.

Biuro Informacji Kredytowej od lat odnotowuje bardzo dobrą jakość obsługi kredytów mieszkaniowych zarówno złotowych, jak i walutowych. Dobra jakość portfela mieszkaniowego wynika w dużej mierze z rzetelnej spłaty rat kredytowych. Na ponad 2,279 mln obecnie czynnych kredytów mieszkaniowych tylko w przypadku 31 775 – 1,4 proc. występuje opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni.

Szczególnie wysoką jakością obsługi charakteryzują się kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w CHF, nawet w przypadku kredytów zaciągniętych na wysokie kwoty. Na 30 czerwca 2017 r. tylko 6 553 (1,3 proc.) kredytów mieszkaniowych we CHF było opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni na kwotę 3,36 mld zł.

Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 151,09 mld zł – mniej o 15,93 mld zł niż przed rokiem.

Odpowiedz