Kategoria: UOKUR (1)

 Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku, nie tylko wprowadza zmiany w obrocie państwowymi nieruchomościami rolnymi, ale także nieruchomości znajdujących się w prywatnych rękach. Poniżej kilka najważniejszych zmian:

landscape-nature-field-italy

Źródło: Pixabay.com

Sprzedaż państwowych gruntów rolnych zostaje wstrzymana na 5 lat.

Zmiany w ustawie mają służyć ochronie ziemi rolnej przed wykupem przez zagranicznych inwestorów. Podstawowe zmiany:

  • wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez okres 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie.
  • wprowadzenie umowy dzierżawy jako podstawowej formy udostępniania państwowych gruntów rolnych.
  • nowa ustawa tyczy się głównie ziemi rolnej znajdującej się w rękach osób prywatnych.
  • nowelizacja przepisów stawia również pod znakiem zapytania skuteczność podstawowego sposobu zabezpieczenia kredytów, jakim jest hipoteka, która ustanawiana jest na nieruchomości rolnej.