Kategoria: prawo BUDOWLANE (1)

Ustawę o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. wielokrotnie już nowelizowano. W 2015 r. wprowadzono zmiany, zapowiadane jako rewolucyjne, choć w gruncie rzeczy niewiele zmieniły. Uproszczenie formalności związanych z budową domu jednorodzinnego nie zdało egzaminu, głównie dlatego, że inwestorzy podeszli do tych udogodnień ustawowych dość nieufnie. Szczegóły tych nowelizacji nie zostały dopracowane, dlatego w 2017 roku przyszedł czas na kolejne zmiany.

building-1080592_1920

Źródło: pixabay.com

Kolejne roboty budowlane, które dotychczas wymagały pozwolenia, teraz będą wymagały tylko zgłoszenia, a nawet nie trzeba będzie ich zgłaszać. Termin wniesienia sprzeciwu organu administracji od zgłoszenia zostanie skrócony z 30 do 21 dni, co wpłynie na przyspieszenie prac. Nowelizacja Prawa budowlanego jest częścią przedsięwzięcia Departamentu Budownictwa w ramach dużego programu „Wiedza Edukacja Rozwój” a także projektów opracowanych na podstawie strategii ” Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020″. Zmiany: 

 

1. Budowa wiat do powierzchni 35 m2 będzie wymagać zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę.

Budowa wiat o max powierzchni zabudowy 35 m2 – przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki – obecnie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem wiat na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe). Po nowelizacji taka budowa będzie wymagać jedynie zgłoszenia.

 

2. Budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 i suszarni kontenerowych do 21 m2 nie będzie wymagać ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m², która obecnie wymaga zgłoszenia, po nowelizacji nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

3. Klimatyzacja, baseny i oczka wodne do 50 m2 – niepotrzebne ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

Po nowelizacji instalacja klimatyzacji nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia. To samo tyczy budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m².

4. Obiekt tymczasowy – możliwość użytkowania po terminie określonym w zgłoszeniu.

Będzie można uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, wskutek czego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będzie można użytkować ten obiekt. Obecnie po upływie terminu wskazanego w decyzji obiekt musi zostać rozebrany i nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji, w której obiekt może być dalej użytkowany.

5. Zjazdy z dróg i przepusty – zgłoszenia zamiast pozwoleń, brak konieczności zgłoszeń tam, gdzie dotychczas były wymagane.

Zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji będą wymagać tylko zgłoszenia. Natomiast zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają zgłoszenia, nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Natomiast przepusty o średnicy do 100 cm, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

6. Przebudowa budynków – ograniczenie konieczności składania pozwoleń na budowę i zgłoszeń w określonych przypadkach.

Przebudowa budynków, których sama budowa wymaga uzyskania pozwolenia, obecnie również wymaga pozwolenia. Ten wymóg jednak uznano w nowelizacji za zbędny, pod warunkiem, że nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych i w takim wypadku pozostawiono wymóg uzyskania pozwolenia na budowę. Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych obecnie wymaga zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

Zdecydowano jednak, że zgłoszenie trzeba będzie złożyć jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jeśli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

7. Remont budynków – zgłoszenie tylko w określonych przypadkach.

Remont budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, teraz wymaga zgłoszenia. Po nowelizacji zgłoszenia trzeba będzie składać tylko w przypadku tych, które dotyczyłyby: obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia, przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia.