Lis
23

Fundusze REIT czyli inwestycje w nieruchomości.

Rząd pracuje nad zmianą prawa, które ma na celu umożliwić tworzenie funduszy REIT (Real Estate Investment Trust) w Polsce.

roundtable-828546_1280

Źródło: Pixabay.com

REIT to fundusz inwestujący w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, gwarantujący regularną stopę zwrotu. Według danych European Public Real Estate Association średni zysk z funduszy w Europie wyniósł w latach 2010–2015 ok 5 procent.

W Polsce REIT dotyczyć mają głównie nieruchomości komercyjnych. W przypadku rynku mieszkań na wynajem to portfel tego typu funduszy będzie z czasem uzupełniany. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo silna ochrona prawna najemców oraz fakt, że mieszkaniówka stwarza dużo wyższe ryzyko. Przedstawiciele funduszy nieruchomościowych zapowiadają już, że rozwijać się będą tzw. inwestycje quasi-mieszkaniowe (np. akademiki na wynajem).

Rozwojowi funduszy inwestujących w nieruchomości w Polsce tego pomoże ustawa o REIT. Warto jednak zaznaczyć, znając realia naszych przyszłych emerytur, że dodatkowa opcja wspierająca oszczędzanie na cele emerytalne jest oczywiście pozytywnym sygnałem rozwoju rynku.

Debiut pierwszego REIT w Polsce nie zaliczał się do udanych ( z 3 mln akcji Spółka adresowała 2,4 mln do inwestorów instytucjonalnych). Główną przyczyną niepowodzenia to niepewność inwestorów instytucjonalnych związaną z niepewnością na rynkach finansowych po BREXICIE. Sceptycyzm inwestorów dodatkowo pogłębił brak otoczenia prawnego, w którym REIT mógłby funkcjonować na polskim rynku. Dodatkowo portfel nieruchomości był niewielki, ponieważ składały się na niego tylko dwa biurowce.

Jednak otoczenie rynkowe będzie sprzyjać rozwojowi funduszy REIT. Polski rynek biurowy, jako największy w tej części Europy, zapewnia sporą płynność oraz dostęp do zróżnicowanych projektów. Bardzo niskie stopy procentowe będą sprzyjać inwestycjom w nieruchomości.

Rynek oczekuje przejrzystych regulacji, które pozwolą funkcjonować REIT jako przewidywalnym, bezpiecznym i gwarantującym stabilne zyski instrumentom finansowym. Bezdyskusyjna pozostaje podstawowa działalność REIT polegająca na wynajmie nieruchomości, o tyle doprecyzowania prawnego wymaga kwestia włączenia działalności deweloperskiej. Ważne z jest również określenie dystrybucji zysków do akcjonariuszy, które będą na poziomie od 70 do 95 proc. Ustawa powinna również regulować sposób wypłaty dywidendy uzyskaną z zysku ze sprzedaży nieruchomości.

Popularne od wielu lat na całym świecie fundusze i spółki REIT stały się alternatywą dla obligacji czy lokat bankowych. REIT zapewniają inwestorom wiele korzyści: wysoką płynność, stopę zwrotu oraz zwolnienie z podatku CIT, a co najważniejsze regularną wypłatę dywidendy na poziomie aż 80–90 procent zysku. Z analiz rynku wynika, że największą popularnością cieszą się inwestycje w biurowce oraz centra handlowe.

Jest duży potencjał dla rozwoju tego typu funduszy w Polsce, a jedyną barierę, oprócz braku odpowiednich przepisów podatkowych, stanowić może ograniczona dostępność produktów, spełniających kryteria tych funduszy.

 

Odpowiedz